Bestuurswissel bij Zonta Mergelland

Tijdens onze ledenvergadering op 13 juni 2017 vond de bestuurswissel van Zonta Club Mergelland plaats. Beppy Caanen droeg tijdens een feestelijke bijeenkomst bij restaurant Voncken het presidentschap, inclusief presidentenspeld en voorzittershamer, over aan Else Wolak.

Beppy blikte terug op de mooie maar ook op de trieste gebeurtenissen – het overlijden van twee leden – tijdens de twee jaar dat zij presidente was. Zij memoreerde geslaagde fundraisingsprojecten, de areadag in Den Haag en als hoogtepunt de viering van het 35-jarig lustrum in mei 2017. Een doorlopende fotopresentatie herinnerde ons aan de vele geslaagde activiteiten de afgelopen twee jaar.

Else bedankte Beppy voor de twee jaar dat zij kopvrouw was van onze club en de wijze waarop ze dat gedaan heeft: consciëntieus, accuraat en attent. En sprak zij waardering uit voor de realisatie van enige nieuwe communicatie-uitingen tijdens haar presidentschap, zoals een nieuwe website, het ledenboekje, een Zonta-cheque en de vele foto’s die zij en persfotograaf Tjeu hebben gemaakt en gearchiveerd.

Voorts opperde Else tijdens haar ludieke openingsspeech dat presidente worden wel heel makkelijk verloopt. “Je hebt geen goed gevulde campagnekas nodig, geen spin-doctor en geen kledingadviseur; ook hoef je niet te gaan twitteren, facebooken, bloggen, vloggen en volgers krijgen. Niets van dat alles ‘Je wordt er gewoon voor gevraagd’”.
Else liet weten dat ze geen thema heeft maar een aantal dingen belangrijk vindt zoals openheid en samen de club vormen. In haar bestuursperiode wil ze ook graag wat dingen realiseren zoals ons meer verdiepen in advocacy, vaker samen naborrelen en naast fundraisingsprojecten ook samen de handen uit de mouwen steken. Ze hoopt op twee mooie bloeiende jaren.

Na applaus voor Beppy en Else werd getoost en de avond voortgezet in een gezellige sfeer.