• Orange the World 2021

    In het kader van Orange the World toert op 25 november de oranje loper door diverse gemeenten in Limburg. Zonta Mergelland zal van 12.00 tot 13.30 uur hierbij aanwezig zijn op de Markt in Maastricht om samen met (lees meer)

  • Een laatste financiële ondersteuning voor Madalina

    Madalina is hard op weg om dit najaar haar artsendiploma in Roemenië te behalen. Zij is een excellente en ijverige studente en Zonta Mergelland, die haar tijdens de zesjarige studie financieel heeft ondersteund, wil haar in deze laatste (lees meer)

  • Alle vrouwen hebben recht op een leven zonder geweld

    Wij kijken terug op een geslaagde Orange the World campagne. Meer dan 200 gemeenten in Nederland ondersteunden de actie Stop Geweld tegen Vrouwen. In Zuid-Limburg werden gebouwen en straten verlicht in Landgraaf, Brunssum, Stein en Vaals. Zelfs de (lees meer)

  • Madalina bezoekt Nederland

    Madalina bezoekt Nederland De Roemeense Madalina Danilǎ die studeert aan de Universiteit voor Geneeskunde en Farmacie in Lasi (Roemenië) heeft van 8 tot 10 november 2019 Nederland bezocht om haar weldoeners persoonlijk te bedanken. Madalina is nu bezig (lees meer)

  • Inzamelingsactie voor Gambia

      Op initiatief van ons lid Tonka, heeft Zonta Club Mergelland in het najaar van 2018 kleding, schoenen, dekens, schoolspullen enzovoort ingezameld voor de bevolking van Gambia. Een medewerker van het bedrijf van Tonka’s echtgenoot Paul maakt zich (lees meer)

  • Roemeense Madalina kan haar studie voortzetten

    De Roemeense Madalina kan haar universitaire studie voorzetten dankzij drie fundraisingsprojecten van Zonta Mergelland in 2017 en 2018. www.hulpfondsroemenie.nl

  • Wandelen met bewoners van Hoogstaete

    Met veel plezier en een goed gevoel kijken wij terug op vrijdagmiddag 28 juli 2017. Acht van onze clubleden wandelden met acht dames van kleinschalig wonen van Zorgcentrum Hoogstaete in Sittard in de nabijgelegen tuin. Er blies een (lees meer)

  • Tereo project

    Tereo is een project voor verwaarloosde kinderen in Zuid Afrika. In de Tereo Community school wordt onderwijs geboden aan kinderen, die om een of andere reden niet naar een normale school kunnen. Het gaat in veel gevallen om (lees meer)

  • Fundashon MAMI SA

    Fundashon MAMI SA is opgericht ten behoeve van een betere toekomst voor jonge alleenstaande moeders en hun (schoolgaande) kinderen. Het is een initiatief van Marion E. van der Burgh-van den Aardweg en is uitgewerkt met hulp van o.a. (lees meer)

  • Fundraising

    Fundraising heeft het inzamelen van geld tot doel. Deze gelden worden beschikbaar gesteld aan projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen.

  • Zonta says NO!

    Zonta Says NO to Violence Against Women, A campaign to end violence against women and girls “Zonta Says NO to Violence Against Women” is a Zonta International campaign to raise awareness of and increase actions to end violence (lees meer)

  • ZIF

    Het doel van de Zonta International Foundation (ZIF) is de charitatieve en educatieve programma’s van Zonta International te steunen. De ZIF verhoogt het geld waarmee Zonta International programma’s over de hele wereld financiert.

  • Femmes for Freedom

    In het 10e lustrumjaar 2014 steunt Zonta Nederland Femmes for Freedom, een organisatie die streeft naar huwelijkse vrijheid en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.