Loverboys

Zonta Mergelland is onderdeel van Zonta International: Een vrouwennetwerk, dat ernaar streeft om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren. www.zontamergelland.nl.

Samen met UN Women staan we voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Zonta Mergelland: actief in Limburg vóór slachtoffers van loverboys 

Iedereen kent de Valkenburgse loverboyzaak 2014: meisje 16 jaar. Maar: het is niet gestopt, het gebeurt nog steeds; gemiddeld zitten er 2 slachtoffers op iedere middelbare school!

Waarom vraagt Zonta aandacht voor deze misdaad?

-Loverboyslachtoffers, vaak minderjarig, raken ernstig en vaak blijvend getraumatiseerd.

Wie zijn de slachtoffers?

Elk meisje kan slachtoffer worden. Puberteit, problemen thuis, ‘eercultuur’ en laagbegaafdheid maken extra kwetsbaar.

Wie zijn de daders en hoe gaan ze te werk?

Loverboys zijn mensenhandelaren die slachtoffers doelbewust emotioneel afhankelijk maken door (de belofte van) het aangaan van een liefdesrelatie om hen vervolgens – via dwang, (dreiging met) geweld, isoleren, afpersing, fraude, misleiding en misbruik van  kwetsbare positie – uit te buiten, veelal in de prostitutie. 

Daderprofiel:de gemiddelde loverboy is 20 – 30 jaar. Het grootste deel van de daders heeft de Nederlandse nationaliteit, een allochtone (Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Antilliaanse) achtergrond en een laag opleidingsniveau. Loverboys zijn vaak op jonge leeftijd begonnen met criminaliteit. 

Wie zijn de klanten?

‘Gewone’ hoerenlopers, die meestal niet op zoek zijn naar minderjarigen.  Denk je dat een meisje minderjarig?: Doe melding zonder naam of adres op te geven; Meld Misdaad Anoniem via 0800 – 7000. (kan ook online)

Waarom gaat het gewoon door?

-Het brengt heel veel geld op voor de daders, daders opereren soms als bende.
-slachtoffer wil vaak geen aangifte doen.
-‘klanten’ melden het niet.

Waarom doen slachtoffers weinig aangifte?

-Angst voor geweld . (dader zit vaak niet/ kort vast) De pooier zet alles op alles om zijn broodwinning terug te krijgen.

-Schaamte. 

-Gevoel dat ze door ‘verraad’ aan de dader de laatste strohalm verliezen, verlies van eigenwaarde, gehersenspoeld, soms verslaafd gemaakt.

Zijn alleen meisjes slachtoffer?

Nee, ook jongens worden geronseld voor prostitutie. Slachtoffers worden ook gebruikt voor andere misdaden: drugs trafficking, orgaanhandel.

Hoe vaak komt het voor?

Helaas, door de geringe aangifte bereidheid, weten we dat niet precies. Bekende slachtoffers (tientallen in Limburg) zijn topje van heel grote ijsberg. Vrouwen en meisjes zijn verreweg het vaakst slachtoffer. De grootste groep zijn 17-jarigen. 

Welke signalen zie je bij slachtoffers?(=signalenkaart)

-Kleedt zich plotseling anders en is anders opgemaakt (uitdagend), seksuele normvervaging

-Verbreekt contact met vrienden, school en familie (weglopen, spijbelen, slechte prestaties)

-Vermageren, extreme vermoeidheid, sporen van geweld, zelfverwonding, drinken, blowen

-Bevindt zich in een huis, hotel, auto waar ze niet thuishoort.

-Lage zelfwaardering, lijkt geen identiteit te hebben

-Depressief, plotselinge huilbuien/woede – uitbarstingen, teruggetrokken gedrag

-Wordt continu gebeld op haar mobiel, wordt opgehaald door oudere jongens

-Gaat extreem vaak uit, hangt veel op straat rond

-Niet aanspreekbaar op haar gedrag, vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dat op anderen.

Wat kun je doen als je een vermoeden hebt? Aarzel niet: ook al ben je niet zeker!

-Bel de politie, 0900-8844, lever zoveel mogelijk informatie aan: naam, locatie, tijd,kenteken. 

-Bij direct gevaar bel: 112

-Informatie vertrouwelijk melden: Team Criminele Inlichtingen via 079 – 345 89 99

-Informeer digitale meldpunt aanpak loverboys Limburg: (ook voor vragen/hulp)

https://www.meldpuntaanpakloverboyslimburg.nl/meldpunt(Helse Liefde)

– Blijf in gesprek met (mogelijke ) slachtoffers en hun familie. Laat ze niet in een isolement komen. Isolement van het slachtoffer is de beste vriend van de loverboy,.

Wat kun je verder doen?

-Praat er vooral over in je omgeving, door te praten blijft het probleem op tafel.
-Zet het punt op de agenda bij verenigingen en scholen. (signalenkaart)
-Politiek: Inzetten op betere centrale opvang slachtoffers.-Hou vol: de aandacht zakt weg voor het probleem, maar de slachtoffers zijn er nog steeds.

LOVERBOY PROBLEMATIEK

Facts & Figures

  • Aantal Nederlandse meisjes dat slachtoffer wordt van loverboys: 1.320 per jaar.
  • Dit cijfer afgezet tegen 650 middelbare scholen in Nederland betekent gemiddeld 2 meisjes per school.
  • Aantal in Limburg: enige tientallen per jaar (dit is het topje van de ijsberg)
  • Het feitelijk aantal is 10x zoveel als meldingen in 2017.
  • Slechts 10-20% van de minderjarige slachtoffers doet aangifte.
  • Reden: aangifte loont niet i.v.m. lage straf.
  • Valkenburgse zedenzaak 2014

16 jarig meisje heeft seks met 80 mannen. Pooier 21 jaar veroordeeld tot 2 jaar cel.

  • Stichting Helse Liefde

Biedt advies en eerste ondersteuning aan ouders, verzorgers en professionals bij de meest uiteenlopende zaken die met loverboyproblemen en de gevolgen daarvan te maken hebben. www.helseliefde.nl

  • Fier   

Landelijk Expertise- en Behandelcentrum voor loverboyproblematiek, eergerelateerd geweld, mensenhandel, kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, (vroegkinderlijk) trauma. www.fier.nl