Orange the World 2021

In het kader van Orange the World toert op 25 november de oranje loper door diverse gemeenten in Limburg. Zonta Mergelland zal van 12.00 tot 13.30 uur hierbij aanwezig zijn op de Markt in Maastricht om samen met andere organisaties oranje kaarsen uit te delen met een flyer. Op deze manier vragen we aandacht voor geweld tegen vrouwen en sluiten aan bij de internationale campagne Orange the World. Aansluitend gaan we naar Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht (Bouillonstraat) om de fietsen van studenten en medewerkers te voorzien van een oranje zadelhoesje met tekst en een QR-code.

Op 25 november kleuren diverse gebouwen in Zuid-Limburg oranje, onder andere het Gouvernement, de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht, de gemeentehuizen in Beek, Stein, Vaals en een markante gebouw in Sittard-Geleen

Eén op de drie vrouwen

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. 

In Nederland doet inmiddels het merendeel van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de Gemeenteraad en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen.

Iedereen kan helpen geweld te voorkomen

In 2021 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Maar investeren in het voorkomen van geweld daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken.

Actieperspectief: Ik ben #medestander

Tijdens de Orange the World campagne willen we iedereen uitnodigen om onderdeel van de oplossing te worden en zich medestander in de strijd tegen geweld te verklaren. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op www.orangetheworld.nl Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als vrouw of man, als professional of omstander, als vriend, buur of collega.

 #OrangetheWorldNL  #OrangetheWorld  #StopGeweldTegenVrouwen  #Ikbenmedestander

Achtergrondinformatie

Aan de Orange the World campagne doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de ’16 Days of Action’ tegen geweld tegen vrouwen.

Het oranje uitlichten van een belangrijk gebouw of ander object door overheden op 25 november is een vast onderdeel van Orange the World. De kleur oranje staat symbool voor een zonnige toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Internationaal kleurden eerder bijvoorbeeld Times Square, de Niagara Falls en de Brandenburger Tor al oranje. Zo laten overheden zien dat zij de strijd tegen geweld steunen. Voor de deelnemende gemeenten/provincies in Nederland zie www.orangetheworld.nl/map

In Nederland wordt de campagne gecoördineerd door UN Women Nederland, Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao.

UN Women Nederland is de Nederlandse tak van UN Women, de organisatie van de Verenigde Naties voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen. UN Women Nederland vraagt aandacht en werft fondsen voor het werk van UN Women wereldwijd.

Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao zijn clubs van actieve en ambitieuze vrouwen, die werken aan de verbetering van de positie en status van vrouwen over de hele wereld.