Zonta Mergelland en Provincie Limburg bekennen kleur tegen geweld tegen vrouwen!

Maandag 25 november kleurde het Gouvernement van 17.00 tot 23.00 oranjeom aandacht te vragen voor de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. 

Jaarlijks wordt er wereldwijd op 25 november stil gestaan bij deze dag. Voor het vierde jaar op rij deed Nederland mee aan de ‘Orange the World’-campagne en dit jaar sloot Zuid-Limburg ook aan. Op initiatief van Zonta Club Mergelland, een vrouwennetwerk dat zich sterk maakt voor de verbetering van de positie van vrouwen, heeft gouverneur Theo Bovens met een druk op de knop om 17.00 het Gouvernement in Maastricht in het oranjelicht gezet.  

Meer aandacht voor loverboyslachtoffers

Samen met de Verenigde Naties en andere organisaties voert Zonta International wereldwijd campagne voor bewustwording en beleidsbeïnvloeding met betrekking tot vrouwenzaken. Tussen 25 november tot 10 december zijn de ’16 Days of Action against Violence. Met name op 25 november, Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, worden evenementen georganiseerd. In het kader van deze internationale campagne bood de afdeling Zonta Mergelland aan gedeputeerde Robert Housmans een manifest aan over de loverboyproblematiek in Limburg. Dit manifest, dat samen met expertisecentrum ‘Helse Liefde’ in Geleen is opgesteld, bevat de meest actuele aandachtspunten en vraagt de Provincie met klem om meer adequate hulp voor de slachtoffers van loverboys in Limburg.

Harriët Hage, woordvoerdernamens Zonta Mergelland, was blij dat de gedeputeerde de tijd nam om het manifest in ontvangst te nemen. “Dit is echt lastige problematiek, er komt zoveel bij kijken. Jonge meisjes zijn vaak loyaal aan de daders of schamen zich te veel om hulp te zoeken. Zo blijven veel problemen lang onder de radar. Op het moment dat de slachtoffers dan wel hulp durven zoeken, zijn problemen opgestapeld en komen ze nog veel te vaak in een web van regels en wachttijden terecht. Hulpverleners hebben de beste bedoelingen, maar opvang werkt alleen in combinatie met praktische hulp en daarvoor moeten zorgverleners en beleidsmakers in heel Limburg de handen ineen slaan. Gemeentes kunnen dit niet alleen. Wij hopen met dit manifest het provinciebestuur ertoe te bewegen actie te ondernemen” aldus Harriët Hage.

Gedeputeerde Robert Housmans deelt deze zorgen en is voorstander van een gemeentelijke aanpak zodat het slachtoffer maar één keer zijn verhaal hoeft te doen met één contactpersoon en één plan. “Net zoals we dat doen bij de Jeugdzorg. De provincie wil deze samenwerking stimuleren“.

Volgend jaar komt Zonta Club Mergelland terug bij de provincie tijdens “Orange The World day”. In de tussentijd worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd.

Voor het bekijken van een filmpje gebruik de volhende link;
https://l1.nl/l1mburg-centraal-25-november-2019-153593