Bestuurswissel

Tijdens onze ledenvergadering op 11 juni 2019 vond de bestuurswissel van Zonta Club Mergelland plaats. Else droeg tijdens een feestelijke bijeenkomst bij restaurant Voncken het presidentschap, inclusief presidentenspeld en voorzittershamer, over aan Harriët. Else heeft na bijna vier jaar zitting te hebben gehad in het bestuur, afscheid genomen en wil zich nu graag gaan inzetten in een van de Zonta-commissies. Ook Tanya wil na ruim vier jaar bestuurslidmaatschap andere leden de ruimte geven zich in het bestuur verder te ontwikkelen. Tanya werd door Else en Harriët bedankt voor haar kennis en de bestuurlijke ervaring die zij heeft ingebracht. Harriët vult aan dat zij blij is om door te gaan met de overgebleven bestuursleden: Karin B, Karin D en Marlène.

Else blikt verder op ludieke wijze terug op haar presidentschap: “Geen ambtswoning met een staf, niet elke dag twitteren en geen echtgenoot die belangrijke rollen te vervullen had.“ Haar voornemen om tijdens haar bestuursperiode meer aan advocacy te gaan doen, is gelukt met de start van het Loverboyproject. Met het oog op dit project is expertisecentrum ‘Helse Liefde’ als  nieuwe goede doel gekozen.

Harriët geeft in haar openingsspeech aan er trots op te zijn dat Zonta Club Mergelland aan dit project werkt en dit jaar hiervoor een aantal acties voor fundraising op stapel heeft staan. Zoals de handtassenactie, een filmvoorstelling en een concert. Dankzij een kennis van Beppy is voor het loverboyproject reeds een mooi bedrag binnen gehaald. 

En wij doen mee aan de internationale campagne ‘Zonta says NO to violence against women’. We steunen deze campagne financieel en vragen aandacht voor het probleem. 25 november 2019 is een belangrijke datum, dan zal op verzoek van Zonta Mergelland het Gouvernement in Maastricht oranje aangelicht worden. En wij zijn er met zoveel mogelijk Zontaleden bij! 

Na applaus voor Else, Tanya en Harriët werd getoost en de avond voortgezet met een heerlijk etentje in een gezellige sfeer.