Concert Laura Engel zorgde voor mooie opbrengst

Met haar passie, charme maar vooral prachtige stem wist Laura Engel de bijna 100 concertbezoekers te raken die zondagmiddag 8 oktober 2017 aanwezig waren op de prachtige carréhoeve ‘De Kroon’ in Maastricht. Laura Engel, die velen zich wellicht herinneren van de Vrijthofconcerten in Maastricht, werd begeleid door de zeer ervaren pianiste Sophia Shapiro.

Voor de pauze was het programma klassiek en daarna sprankelende Latijns-Amerikaanse liederen, zoals het beroemde romantische lied ‘Besame Mucho’ dat het publiek zeer waardeerde.

Else Wolak, presidente Zonta Club Mergelland, vertolkte de reactie van het publiek: “Het was een voortreffelijke middag en we hebben allemaal genoten van de prachtige muziek in deze sfeervolle concertzaal in het woonhuis van de heer Wim van Reij die Hoeve de Kroon voor de tweede maal belangeloos ter beschikking stelde.” Ook dankte Else de gasten voor hun komst en aankoop van Zontawijn. Mede dankzij de inspanningen van de Fundraisingcommissie (Yolande, Hanny, Wytske, Marleen en Harriët) heeft deze middag een bedrag van ruim € 3.000 opgebracht. De geneeskundestudente Madalina Danila kan door deze mooie opbrengst in Roemenië haar studie voltooien. Zonta verstrekt deze hulp via Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië link naar www.hulpfondsroemenie.nl