Lezing groot succes!

Met haar lezing over Limburgse identiteiten, de rol van dialect hierin en de voor- en nadelen van het tweetalig opgroeien, wist Professor Leonie Cornips een volle zaal luisteraars aan zich te binden. Met humor en wetenschappelijk onderbouwd besprak Cornips hoe de betekenis van dialect voor iedereen anders is. Daarbij gaf professor Cornips duidelijk aan, dat elk dialect meetelt als een volwaardige taal. Ook gaf ze antwoord op de vraag of opvoeden in dialect voordelig of nadelig is voor het leren van de Nederlandse woordenschat door jonge kinderen. Een van haar conclusies was dat tweetalige kinderen cognitieve voordelen vertonen ten opzichte van eentalige kinderen, ook als ze ogenschijnlijk ongewenste tweetaligheid ‘bezitten’ zoals dialectsprekende kinderen.

Vooraf en na afloop werden de gasten door de medewerkers van Grand Hotel Voncken voorzien van lekkernijen en drank. Ook werd men in de gelegenheid gesteld om onze Zonta wijn te kopen, waarmee eveneens een bijdrage is geleverd aan het Goede Doel waarvoor dit Fundraisingproject is georganiseerd: Stichting Hulpfonds Jongeren Roemenië.