ZC Kathmandu


Tijdens haar reis door Nepal, ontmoette een van onze leden (Cecile Engel) op 1 oktober 2016 een aantal leden van Zontaclub Kathmandu. Samen met hen bezocht zij een foodfestival waar onder het genot van een hapje en drankje over en weer de wederzijdse Zonta activiteiten de revue passeerden.

ZC Kathmandu, opgericht in 2013 heeft een 30 tal leden. In de periode na de aardbeving in 2015 hebben zij zich actief ingezet om onder meer met de giften van de verschillende Zontaclubs uit de wereld de getroffenen in eerste instantie te voorzien van de meest noodzakelijke behoeften. Thans worden de beschikbare gelden ingezet voor het bouwen van toiletunits voor scholen, zodat ook de meisjes in hun “periode“ naar school blijven komen, hetgeen bij het ontbreken van toiletten bij scholen voor hen niet mogelijk is. Dit blijkt een groot succes te zijn.

Cecile heeft ZC Kathmandu verteld over ons lopende fundraisingproject Pi Ampipal en over haar bezoek aan een kindertehuis in Kathmandu: “Stichting Straatkinderen van Kathmandu” opgezet door Nederlanders waar een 80 tal kinderen onderdak en scholing krijgen.

Cecile vond het bijzonder om tijdens haar vakantie (Makalu trekking) kennis te maken met deze gastvrije Zontians. Zij spreekt de hoop uit dat de contacten tussen onze clubs behouden blijven.