Donatie van 3.200 euro voor Tereo Project

Tijdens de ledenvergadering van 13 september 2016 overhandigt onze presidente, Beppy Caanen, aan de secretaris van de Stichting Tereo Project, de heer Sietse Fennema, een symbolische cheque van 3200 euro. Dit bedrag is door onze club bijeengebracht via een drietal fundraisingsactiveiten van Zonta Mergelland in 2015/2016. De opbrengst is verhoogd met een bijdrage van onze zusterclub Zontaclub Ruremonde en de gift van een privé-persoon
De heer Fennema, vergezeld door zijn vrouw Puck, die initiatiefneemster is voor de Nederlandse steun aan Tereo project, is blij met deze mooie bijdrage.

Tereo is een non-profit organisatie wiens missie is om kinderen in Zuid Afrika met een leer- of sociale achterstand een kans te geven om onderwijs te krijgen in een veilige omgeving. De kinderen krijgen niet alleen een opleiding, maar ook voeding, kleding en de noodzakelijke emotionele steun. Voor elk kind wordt een individueel ontwikkelings- en opleidingsplan gemaakt. Op dit moment heeft de school ongeveer 70 leerlingen en werken er 12 leerkrachten.
Het doel van de stichting is dat de school uiteindelijk zichzelf kan bedruipen. Dat wil zeggen dat de school zelf de voor de voortzetting benodigde fondsen kan werven. De heer Fennema vermeldt met trots dat deze doelstelling nagenoeg is bereikt. Het Bestuur hoopt dat haar betrokkenheid bij het exploiteren van de school in 2019 zal eindigen. Het spreekt voor zich dat zij het reilen en zeilen ook naar de toekomst toe gezien met veel interesse maar ook met trots en liefde zullen blijven volgen.
De heer Fennema benadrukt dat de geschonken gelden volledig en rechtstreeks ten goede komen aan Tereo.