Orange The World

Aandacht voor schaduwpandemie.
Tijdens de coronapandemie neemt wereldwijd het aantal vrouwen dat te maken krijgt met geweld toe, evenals de ernst van dat geweld. Niet alleen premier Rutte maar ook Zonta Mergelland vroeg tijdens de Orange the Worldcampagne hiervoor aandacht. IOp onze facebookpagina ziet u een impressie van de wijze waarop wij op 25 november in Maastricht aandacht vroegen voor ‘Stop geweld tegen vrouwen’.